ZP – 002; od 1650, – kn

Prsten može biti izrađen u 3 boje zlata: bijela, žuta ili crvena,

što ne utječe na cijenu. U prsten možemo ugraditi dijamant,

cirkon ili neki drugi dragi ili poludragi kamen.

Početna cijena: od 1650 kn

ZP – 003; od 1850, – kn

Prsten može biti izrađen u 3 boje zlata: bijela, žuta ili crvena,

što ne utječe na cijenu. U prsten možemo ugraditi dijamant,

cirkon ili neki drugi dragi ili poludragi kamen.

Početna cijena: od 1850 kn

ZP – 004; od 1450, – kn

Prsten može biti izrađen u 3 boje zlata: bijela, žuta ili crvena,

što ne utječe na cijenu. U prsten možemo ugraditi dijamant,

cirkon ili neki drugi dragi ili poludragi kamen.

Početna cijena: od 1450 kn

ZP – 005; od 1780, – kn

Prsten može biti izrađen u 3 boje zlata: bijela, žuta ili crvena,

što ne utječe na cijenu. U prsten možemo ugraditi dijamant,

cirkon ili neki drugi dragi ili poludragi kamen.

Početna cijena: od 1780 kn